ผลิตภัณใหม่ (อีลาสโตเมอร์ชีวภาพ)

อะรงคาเซ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ อรอสโตเมอร์ ชีวภาพ ซึ่งเป็นอีลาสโตเมอร์ที่ไม่ได้มาจากปิโตรเลียม

มีส่วนช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยพื้นฐานจะเป็นเกรด TPS (อีลาสโตเมอร์ชนิดสไตรีน) ซึ่งเทียบเท่ากับอีลาสโตเมอร์ทั่วไป

เรามีระดับค่าความแข็ง คือ Shore A 40, 60 และ 80  เราจะเพิ่มการพัฒนาเกรดชีวภาพนี้อย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก

ทางเราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างให้ได้ ดังนั้นหากคุณสนใจ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

PAGE TOP