อะรงคาเซ อีลาสโตเมอร์ คืออะไร

วัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐาน สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม

“AROSTOMER & ARVAS series” เป็นเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่มีสมรรถนะสูงที่ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท อะรงคาเซ เป็นสารประกอบอีลาสโตเมอร์ประเภทสไตรีนเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้ง่ายเหมือนกับพลาสติกที่ใช้งานทั่วไปในขณะที่มีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับยาง สามารถเลือกจากเสปคซีรีส์ตามการเพื่อให้เหมาะสมกับใช้งานและกระบวนการขึ้นรูปนั้นใช้เวลาน้อย จึงมีความคาดหวังอย่างมากว่าวัสดุนี้จะมาแทนที่ยางที่ทำการ cross-linked แล้วอีกด้วย นอกจากนี้คุณสมบัติต่างๆเช่นความยืดหยุ่น การยืดตัว และความสามารถในการยืดยังใกล้เคียงกับยางที่ทำการ cross-linked แล้วมากกว่าเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์อื่น ๆ เนื่องจากสามารถนำไปรีไซเคิลได้จึงน่าจะเป็นวัถุดิบสำหรับขึ้นรูปในยุคต่อไป เพราะมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน แต่ยังดึงดูดความสนใจจากมุมมองของการปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นี่คือ “AROSTOMER & ARVAS series”. “AROSTOMER & ARVAS series” ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมีตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์การแพทย์ ของเล่นและสินค้าเบ็ดเตล็ด

ARONKASEI อีลาสโตเมอร์เป็นวัตถุดิบสำหรับขึ้นรูป

<คุณสมบัติพื้นฐาน>

ยืดหยุ่นเหมือนยาง cross-linked ทนต่ออุณหภูมิร้อนและเย็น โอโซนและการไหลได้ดีเยี่ยม

ทนต่อกรดด่างและสารอินทรีย์อื่น ๆ ได้ดีเยี่ยมน้ำหนักเบากว่ายาง cross-linked ประมาณ 30%

 

 <คุณสมบัติของวัสดุ>

ไม่จำเป็นต้องทำการ cross-linked เมื่อทำการขึ้นรูปง่ายต่อการผลิตและรีไซเคิลจึงมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน

สามารถทำสีได้เหมือนพลาสติกทั่วไปสามารถขึ้นรูปได้โดยใช้เครื่องฉีดหรือเครื่องรีดขึ้นรูปเหมือนพลาสติกทั่วไป

เกี่ยวกับสไตรีนเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPS): AROSTOMER

สไตรีนเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์มีโครงสร้างหน่วยฐานที่ส่วนประกอบของโพลีสไตรีน (ส่วนแข็ง) และส่วนประกอบโพลีเอทิลีนโพลีบิวทิลีน (ส่วนที่อ่อนนุ่ม) เป็นโคพอลิเมอร์ในรูปทรงบล็อก (แผนภาพที่ 1)

 

ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับ SEBS

 

ปลายบล็อกของโพลีสไตรีนและตรงกลางบล็อกของโพลีเอทิลีนโพลีบิวทิลีนถูกเชื่อมกันด้วยพันธะเคมี อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถเข้ากันได้ทางอุณหพลศาสตร์ที่อุณหภูมิห้อง ด้วยเหตุนี้ส่วนปลายของพอลิสไตรีนจึงรวมตัวกันและก่อตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กเป็นพิเศษ (โดเมน) และกระจายอย่างสม่ำเสมอ (แผนภาพที่ 2) โดเมนโพลีสไตรีนนี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงทางกายภาพและมีบทบาทเทียบเท่ากับจุดเชื่อมของยางที่ผ่านการ cross-linked ดังนั้น SEBS จึงแสดงลักษณะเป็นตัวยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามส่วนประกอบโพลีสไตรีนและส่วนประกอบโพลีบิวทาไดอีนหรือโพลีเอทิลีน – โพลีบิวทิลีนจะหลอมรวมกันที่อุณหภูมิ 140 ℃ถึง 230 ℃ซึ่งสามารถให้ทำการฉีดหรือรีดขึ้นรูปได้ ภาพแสดงลักษณะการไหลชองเรซินเทอร์โมพลาสติก

 

นอกจากนี้ SEBS ยังมีความต้านทานความร้อนและความต้านทานต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม “AROSTOMER” เกิดจากการรวม SEBS เหล่านี้เข้ากับสารตั้งต้น

เกี่ยวกับโอเลฟินเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPV): ARVAS

ARVAS เป็นเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ Dynamic cross-linking (TPV: Thermoplastic Vulcanizates Elastomer) ซึ่งใช้โพลีโอเลฟินเช่น PP และ PE เป็นแบบแข็งและส่วนประกอบยางของ Ethylene Propylene Terpolymer (EPDM) เป็นส่วนประกอบแบบนิ่ม (แผนภาพที่ 3 ).

 

ชนิด cross-linked บางส่วน (ซีรีส์ VP) ที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำความสามารถในการขึ้นรูปและทำสีดีเยี่ยมและชนิด cross-linked แบบสมบูรณ์ (ซีรีส์ VF) ที่มีความต้านทานความร้อนที่ดีเยี่ยมทนต่อน้ำมันและยังมีความยืดหยุ่นของยาง

คุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์

  Heat resistance Weather
resistance
Water
resistance
Acid resistance/
Alkali resistance
Oil resistance Hygiene Transitivity Transparency Printability/
Adhesiveness
TPS
TPV × ×
TPU × ×
TPC ×
PAGE TOP